Disclaimer

De teksten en afbeeldingen op Jekindjedoethetzo.nl zijn met zorg samengesteld. Jekindjedoethetzo.nl publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. Jekindjedoethetzo.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen, mits anders overeengekomen.

Jekindjedoethetzo.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De teksten zijn persoonlijk en gebaseerd op eigen ervaringen en/of mening. Jekindjedoethetzo.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Je kindjedoethetzo.nl en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jekindjedoethetzo.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Affiliatelinks

In sommige blogs maak ik gebruik van affiliatelinks. Door aankopen te doen via deze links ontvang ik een percentage van het aankoopbedrag. Het kost u niets extra’s. Wanneer een affiliatelink in een blog staat, voel je niet verplicht om via deze weg een aankoop te doen. De teksten van deze blogs zijn altijd geschreven uit eigen ervaring.

Samenwerkingen

Zo nu en dan komen blogs tot stand vanuit een samenwerking. Ik ontvang hier dan een vergoeding voor. Dit kan ook in vorm van het product zelf zijn. De teksten van deze blogs komen in samenwerking tot stand, maar schrijf ik altijd vanuit mijn ervaring. Bij de blog staat altijd duidelijk aangegeven dat het om een gesponsorde blog gaat.

Google-analytics

Om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers Jekindjedoethetzo.nl gebruiken en zo de website te verbeteren, maak ik gebruik van Google-Analytics. Deze dienst plaatst cookies. Indien Google hier wettelijke toe wordt verplicht, kunnen deze gegevens aan derden worden doorgegeven. Ik heb ik hier geen invloed op. De verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Social Media

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen op Social Media. Door gebruik te maken van deze buttons worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze sites (Facebook, Twitter) om te zien wat zij doen met de verzamelde gegevens. De verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Twitter zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

In- en uitschakelen cookies

Het is mogelijk om zelf cookies in- en uit te schakelen via de webbrowser. Voor meer informatie ga naar de help-functie in de webbrowser.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens met behulp van de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) tot stand gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.